Centrerende bøn er en enkel og ordløs meditations- og bønspraksis med rødder i klostertraditionen.

Centrerende bøn er udviklet i løbet af de sidste halvtreds år af Thomas Keating som et bud på en opdatering af den kristne kontemplative tradition.

Som indre´praksis hviler bønnen på den forestilling, at Gud som Ånd og som impuls er til stede i menneskets inderste. Centrerende bøn er således en overgivelsespraksis, hvor vi søger at åbne for relationen til det guddommelige i og omkring os.

', '

Der er vækst i centrerende bøn. Vi får jævnligt henvendelser fra mennesker, der ønsker at deltage i en gruppe med centrerende bøn som fokus.

Hvis ingen af de eksisterende grupper er relevante (eller tilgængelige), kan man forsøge at danne en gruppe selv, så giver vi gerne introduktion og vejledning i centrerende bøn.

Henvendelse til Elisabeth Staal Jensen – tlf. 51505769 - eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Aalborggruppen

Etableret 2013. Mødes hver mandag kl. 19 - 20.30 i Sct. Mariæ Kirke, Kastetvej 1, 9000 Aalborg. 

Kontaktpersoner: Pablo og Ingerid Cristoffanini - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Gl. Aabygruppen

Gruppen mødes mandage i ulige uger i Gl. Åby Kirke ved Aarhus kl. 17-18.30.

Kontaktperson: Alice Sørensen - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

***

Klostergruppen

Mødes mandage i lige uger kl. 17.15-18.45 i Munkestuen i Vor Frue Kloster, Aarhus C.

Kontaktperson: Eva Wildt Nielsen - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

***

Hjortshøjgruppen

Mødes mandage i lige uger kl 17-18.15 i sognehuset til Hjortshøj Kirke
Kontaktperson: Grethe Hvam -  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Svejstrupgruppen

Initiativet til at stifte Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet kom fra medlemmer af denne gruppe. Gruppen arbejder for øjeblikket især med centrerende bøn, men inddrager også andre elementer af kristen meditation og energiøvelser. Den mødes hver anden torsdag på Audonicon i Skanderborg.

Interesserede kan henvende sig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I Aarhusområdet har vi etableret en gruppe, som mødes månedligt.

Vi arbejder med de praksisformer, som anbefales af Cynthia Bourgeault for “Wisdom Groups”.

Det indbefatter kropsbøn, meditativ sang, lectio divina, reflektion over og samtale om “visdomstekster” af forskellig art. Når der er tid, også centrerende bøn.

Vi mødes hver 4. mandag kl. 18.30 - 21.00. Gruppen består af 8 personer og der er venteliste, men henvend dig bare alligevel.

Såfremt der bliver tilstrækkelig interesse, er der mulighed for at etablere en ny gruppe.

Er I 4-5 stykker, der er interesserede i at lave jeres egen gruppe, hjælper vi jer gerne i gang.

Henvendelse vedr. Aarhusgruppen: Alice Mørch Sørensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. vedr. nye grupper: Elisabeth Staal Jensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Svejstrupgruppen


Initiativet til at stifte foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet kom fra medlemmer af denne gruppe. Gruppen har i årenes løb på en eksperimenterende måde arbejdet med varierende emner indenfor nutidig kristen spiritualitet. Gruppen har de seneste par år interesseret sig for centrerende bøn, men har også inddraget andre elementer af kristen meditation, kropsbøn og energiøvelser. De sidste par år har gruppen haft til huse på Himmelbjerggården med møde hver anden torsdag. Til efteråret flytter gruppen ind på Audonicon, Grønnedalsvej 14 med møde hver anden torsdag kl. 14.45-17.45 
I den forbindelse tilbyder gruppen, at nedenstående forløb åbnes for alle interesserede:


Centerlinjens fænomen og kaldets indre dynamik.

Åben meditationsgruppe i Skanderborg


I efteråret 2018 har vi en række møder, der er fokuseret på centrelinjen som fænomen. Møderne ledes af Peter Ruge, og der er tale om undervisning i et undersøgende forløb, som er åbent for alle interesserede. 


Mødernes forløb vil følge en grundrytme med indledende kort meditation, herefter undervisning og øvelse med dagens tema, og afslutning med centrerende bøn. Der vil indgå forskellige former for kropspraksis, og undervejs har vi pause med kaffe/the og snak!


Møderne finder sted på Audonicon, Grønnedalsvej 14 hver anden torsdag kl. 14.45-17.45 fra 30. august til 6. december og prisen er 50 kr. pr gang. 


Deltagelse forudsætter et rimelig fast fremmøde og ikke mindst, at man imellem møderne tager ansvar for de øvelser, som danner grundlag for den fælles undersøgelse.


Man tilmelder sig på almindelig vis på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Har man spørgsmål, kan man kontakte Peter Ruge: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
-------------------

  • Centerlinjen er et mangetydigt fænomen, som åbner til en række temaer med væsentlig betydning for vores selvoplevelse: 
  • Indfoldet bevidsthed og forankring for en dybereliggende identitet, som er knyttet til oplevelse af kald og af livsmening
  • Balancering af polariteten mellem højre-venstre side – eller mandlig-kvindelig holdning – og derfor forankring af en stabil vågenhed og indre rettethed. 
  • Integration af de forskellige livsformer i vores eksistens: instinkt, følelse, mental opmærksomhed og ånd – i og med at den forbinder ”oppe” og ”nede”. 
  • Vertikal samling – klarhed, vågenhed og indre myndighed

Vi vil arbejde med en række af øvelser – primært fra Bob Moores undervisning – og med dem som støtte søge at danne et fælles sprog for den erfaring, som centerlinjefænomenet åbner til. 

***

Her i efteråret vil vi undersøge, om der er interesse for at etablere en fast gruppe omkring nutidig kristen spiritualitet i Københavnsområdet.


Ledelse og undervisning ligger hos Peter Ruge, og gruppens arbejde vil få undersøgende karakter. Vi kommer til at beskæftige os med flg. temaer:

  • Centrerende bøn – nuancering og præcisering af denne form for kristen meditativ praksis.
  • Centerlinjens fænomen – hvor vi med afsæt i Bob Moores undervisning vil undersøge, hvordan vi kan forankre opmærksomhed og identitet i centerlinjen.
  • Kropsbøn – hvor vi knytter an til den kommende udgivelse på forlaget Visdomsbøgerne:  ”Himlen i dig” af Willigis Jäger og Beatrice Grimm.
  • Healing – hvor vi søger en praksis, der forankrer healing i den kristne tradition.

Der vil være tale om en progression fra gang til gang, men det er også muligt at deltage i møderne enkeltvis.

Undervisning: Peter Ruge
Sted: Adelgade 58, 6
Tid: 11. september, 23. oktober og 27. november. Alle dage 17-21.
Pris: 200 kr pr gang
Tilmelding:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvis du er interesseret, men ikke kan deltage første gang, bedes du henvende dig til Peter Ruge Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

***