"Der findes en kroppen iboende religiøsitet, som ikke forekommer i den kirkelige fromhedskultur.", siger den tyske benediktiner og zen-mester Willigis Jäger, og  han fortsætter: "Den burde forekomme der, og derfor spørger jeg mig selv, hvorledes kan et kristent trosliv beriges med en kropslig komponent.” 

I lighed med det, som vi har gjort på tidligere kursusdage om bøn i stilhed og bevægelse vil vi prøve at give nogle svar på Jägers spørgsmål. Han har sammen med Beatrice Grimm udforsket 18 bønsstillinger (som de kalder ur-gestus) og metoder til at styrke evnen til netop at stå (og bevæge sig) med opmærksomhed i hjertet. Disse stillinger og overgangene mellem dem vil være i centrum for dagen. Vi vil i løbet af dagen arbejde med en række øvelser der skal skærpe opmærksomheden på samspillet mellem krop og bøn. Nye deltagere vil få lagt et grundlag for en kropslig bønspraksis. Men vi vil denne gang også gå videre med uddybende øvelser og en inddragelse af tidligere kursusdeltageres erfaringer.

Mandlig og kvindelig livsforståelse

Kursusdage v. Peter Ruge

Vi vil på møderne 4. september og 28. november kl. 15.30-21.00 i Ugerløse Kirke undersøge, hvordan vi i det kristne kan forholde os mere bæredygtigt - både til vores eget liv og til klodens liv.

De fleste vil kunne genkende en fornemmelse af, at vores tid er præget af nogle meget kraftige spændinger i klodens samlede liv – og dermed også i vores egne livsvilkår. Denne spænding kan man beskrive i kønnenes billedsprog som opstået af en alt for stærk udfoldelse af det mandlige på bekostning af en kvindelige holdning.

Bob Moores undervisning og nutidig kristen spiritualitet

To lørdage: 13. oktober og 1. december 2018 v. psykolog Vagn Palle Rasch og præst Peter Ruge

Vi vil i denne meditationsgruppe undersøge mulighederne for at forbinde kristendom med den forståelse af menneske og spiritualitet, som ligger bag Bob Moores arbejde.

På den ene side ønskede Bob Moore at fremme en mere direkte kontakt med den form for spiritualitet og tro, som vi hver især er født med. I denne gruppe vil vi forventeligt være afgørende præget af det kristne, men vi vil alligevel være nuanceret meget forskelligt.

På den anden side ønskede han at hjælpe mennesker til mere klarhed på, hvordan vi bruger vores tanker og følelser.

Silkeborg kirke i samarbejde med foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet

  • Taizésang v/ Kirsten Holst
  • Lectio divina v/ Elisabeth Staal Jensen
  • Labyrintvandring v/ præst Lisa Bremer
  • Kropsbøn v/ Elisabeth Staal Jensen
  • Musikalsk ledsagelse v/ Morten Musicus