Udskriv denne side

Cynthia Bourgeault om Jesus som visdomslærer

Hvis du ser videoen i en Chrome-browser er der problemer med at få vist danske undertekster. Brug i stedet Firefox, hvis du vil have underteksterne med. 

Eller se evt. her      

 

Et kursus af Cynthia Bourgeault om Jesus som visdomslærer

Cynthia Bourgeault er ikke kun kendt for at undervise i centrerende bøn. Hun er også kendt som fortaler for et spirituelt syn på Jesus, som er inspireret af visdomstraditionerne i verdensreligionerne.

Efter hendes opfattelse var Jesus først og fremmest en visdomslærer, som stod i den universelle visdomstradition, men også fornyede den. Hans hovedanliggende var at fremkalde en fuldstændig forvandling af den menneskelige bevidsthed og drive menneskeheden frem imod et højere fællesskab. Desuden skabte han sin særlige, visdomsorienterede praksis, som bygger på kenosis, ‘tømning af sig selv’, eller mere konkret slippen, ikke-klamren og given plads.

Dette syn på Jesus og hans budskab beskriver hun i bogen “The Wisdom Jesus”, som udkommer på dansk sidst i 2018. Bogens stof har været udgangspunkt for foredrag og kurser, og et af kurserne er blevet videofilmet og kan ses her i uddrag med danske undertekster.

Kurset har egentlig titlen “Visdomslæreren Jesus”, men videofilmen giver det titlen: “Jesus og den hellige visdom”. Kurset er formelt set en række mindeforelæsninger, men det har også omfattet øvelser og dialoger, som dog er udeladt af videofilmen. Det blev holdt den 8. nov. 2013 på universitetet Moravian College, som ligger i Bethlehem, Pennsylvania, i USA. Videooptagelsen varer 3 timer og 19 min., og den har følgende indhold:

 

Introduktion ved Steve Simmons (0:00:00 - 4 min.)

1. Jesu funktion som visdomslærer (0:04:36 - 58 min.)

2. Den visdomsorienterede praksis, Jesus anviste (1:01:59 - 55 min.)

3. “Arbejderne i vingården” set i visdommens perspektiv (1:58:14 - 16 min.)

Spørgerunde (2:14:21 - 58 min.)

Sang og afslutning (3:12:17 - 6 min.)